گزارش نمایشگاه گروهی"چهارباغ"

نمایشگاه گروهی بیش از چهل نفر از هنرمندان پیشکسوت و نامی اصفهان به مناسبت نکوداشت "شهر اصفهان" در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شد. این مهم با حمایت موزه هنرهای معاصر و شهرداری اصفهان و به نمایشگاه گردانی امیر رجایی در تاریخ 3 اردیبهشت 1395 با حضور شهردار اصفهان افتتاح گردید و تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1395 ادامه خواهد داشت. عنوان نمایشگاه "جهارباغ" نام گذاری شد و موضوع اصلی و مشترک همه آثار باغ ایرانی در نظر گرفته شده بود

باغ های ایران به دلیل نوع خاص معماری و آرایش منظر ویژه ای که داشته اند از زمره نشانه های ماندگار سرزمین ایران بوده اند و از آنجا که اصفهان از جمله شهرهایی است که باغ های ایرانی در آن نیک درخشیده اند و در روزمرگی زندگی ساکنین اصفهان اجین شده اند، بیان باغ در چشمان و دستان آنها در موزه هنرهای معاصر سرشار از لطف گردیده است

.این نمایشگاه در موزه های معاصر اصفهان واقع در خیابان استانداری تا تاریخ 31 اردیبهشت دایر می باشد

نام برخی از هنرمندان به ترتیب حروف الفبا

مینو ایرانپور، حسین تحویلیان، مهدی حامدی، پری حکیم، پریسا دارویی، سمیرا دانش زاده، الکس دنیس، عظیم شمیسا، علی فرزادی، فریبا فرقدانی، داوود قنبری، مجید کورنگ بهشتی، احمد منزوی، اکبر میخک، افسانه ناظری، مرتضی نعمت الهی، عاطفه یزدانی

1
2
3
4
5
6